Jak ważne jest, abyśmy mieli prawdziwy obraz Boga. Czy kiedykolwiek w swoim życiu zakosztowałeś/-aś jak dobrotliwy jest Bóg? Dlaczego najpierw to my mamy pierwsi dać ukochać się Bogu?


Reinhard Hirtler: Poznaj Dobroć Boga


Dlaczego przebaczenie jest drogą do wolności? Dlaczego mamy żyć w ciągłym przebaczeniu i jak mamy to robić? Dlaczego nieprzebaczenie jest jak picie trucizny?


Reinhard Hirtler: Warunek Zwycięskiego Życia