Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?


Jedyne, Prawdziwe Ciało Chrystusa


Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga... to tajemnica.


Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga


Na czym polega ustanowiona przez Boga nierozerwalność chrześcijańskiego małżeństwa? Czym są tzw. „wyjątki” u Mateusza i Pawła oraz czy mają jakiekolwiek zastosowanie w praktyce chrześcijańskiego pożycia małżeńskiego? Jak wobec dzisiejszego kryzysu instytucji małżeństwa powinna wyglądać zgodna ze Słowem Bożym praktyka pastoralna w pracy z parami małżeńskimi?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 4/4)


Czym jest małżeństwo ekskluzywnie chrześcijańskie? Na jakich zasadach opiera się jego nierozerwalność? Jaki daje nam punkt widzenia na inne rodzaje związków?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 3/4)


Co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka jako... małżeństwo? Jakie warunki musi spełnić para, by Bóg pobłogosławił ich jako małżeństwo? Jak Pan Jezus przywraca oryginalny Boży wzór małżeństwa i jakie znaczenie ma to dziś dla nas jako chrześcijan?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 2/4)


Skąd taki atak w dzisiejszym świecie na małżeństwo? Czy ma ono charakter wyłącznie duchowy czy może tylko cielesny? Czy Pan Jezus i Paweł Apostoł byli przeciwni małżeństwu? Jak Bóg wprowadził małżeństwo w życie ludzi?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 1/4)


Na rozstaju jakich dwóch dróg duchowych staje każda nowonarodzona osoba? Jak zapobiec infantylności kościoła lokalnego? W jaki sposób plan pisania całego 1 Listu do Koryntian odzwierciedla postać Ukrzyżowanego?


Kościół Dojrzewający W Ukrzyżowanym


Jak znajomość krzyża Chrystusa wpływa na naszą znajomość Ojca? W jaki sposób krzyż Chrystusa udziela mocy kościołowi? Co w świetle krzyża Chrystusa stanowi właściwy cel napisania 1 Listu do Koryntian?


Kościół Zbudowany Na Planie Krzyża – Część 2/2


Co oznacza przywrócenie dziś w Ciele Chrystusa centralnego znaczenia Krzyża w jego oryginalnej, świeżej, surowej i niewygodnej dla religijnego umysłu wymowie? Dlaczego umiejscowienie Chrystusa Ukrzyżowanego w centrum życia chrześcijańskiego nie tylko nie umniejsza prawdy o Zmartwychwstaniu, ale wręcz pozwala ją dopiero wtedy zaaplikować w pełni jej mocy? Co to znaczy, że Krzyż ma się znajdować w centrum głoszenia i w centrum głoszącego?


Kościół Zbudowany Na Planie Krzyża – Część 1/2


Jak Biblia przedstawia właściwe i niewłaściwe podejście do mocy Bożej i związanych z nią znaków? Jakie postawy składają się na potrójny żydowski „zakwas”, przed którym ostrzegał uczniów Pan Jezus? Na czym polegają greckie „sprzeczne twierdzenia rzekomej wiedzy” (1 Tm 6,20), przed którymi ostrzega Paweł?


Zbrodnie Hipokrytów i Brednie Uczonych