Jaki związek z Wieczerzą Pańską ma „mowa w Kafarnaum” z 6 rozdziału Ewangelii Jana? Jak nauczanie Pana Jezusa o tajemnicach Królestwa, pokarmach i tym, co pochodzi z serca odnosi się bezpośrednio do znaczenia Wieczerzy Pańskiej? Czym według samego Pana Jezusa jest „jedzenie” Jego ciała i „picie” Jego krwi?


Wieczerza Pańska cz. 2/2


Czego dowiadujemy się na temat Wieczerzy Pańskiej z wszystkich opisów jej ustanowienia zawartych w Biblii? Ile „pamiątek” składa się na jedną Wieczerzę Pańską? Jak się ma w Słowie Bożym „łamanie chleba” do Wieczerzy Pańskiej?


Wieczerza Pańska cz. 1/2


Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?


Niech Żyje Martwe Ciało!


Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?


Jedyne, Prawdziwe Ciało Chrystusa


Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga... to tajemnica.


Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga


Na czym polega ustanowiona przez Boga nierozerwalność chrześcijańskiego małżeństwa? Czym są tzw. „wyjątki” u Mateusza i Pawła oraz czy mają jakiekolwiek zastosowanie w praktyce chrześcijańskiego pożycia małżeńskiego? Jak wobec dzisiejszego kryzysu instytucji małżeństwa powinna wyglądać zgodna ze Słowem Bożym praktyka pastoralna w pracy z parami małżeńskimi?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 4/4)


Czym jest małżeństwo ekskluzywnie chrześcijańskie? Na jakich zasadach opiera się jego nierozerwalność? Jaki daje nam punkt widzenia na inne rodzaje związków?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 3/4)


Co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka jako... małżeństwo? Jakie warunki musi spełnić para, by Bóg pobłogosławił ich jako małżeństwo? Jak Pan Jezus przywraca oryginalny Boży wzór małżeństwa i jakie znaczenie ma to dziś dla nas jako chrześcijan?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 2/4)


Skąd taki atak w dzisiejszym świecie na małżeństwo? Czy ma ono charakter wyłącznie duchowy czy może tylko cielesny? Czy Pan Jezus i Paweł Apostoł byli przeciwni małżeństwu? Jak Bóg wprowadził małżeństwo w życie ludzi?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 1/4)


Na rozstaju jakich dwóch dróg duchowych staje każda nowonarodzona osoba? Jak zapobiec infantylności kościoła lokalnego? W jaki sposób plan pisania całego 1 Listu do Koryntian odzwierciedla postać Ukrzyżowanego?


Kościół Dojrzewający W Ukrzyżowanym