Skąd wiemy, że Piotr zgadzał się z Pawłem w kwestii usprawiedliwienia z łaski przez wiarę? W jaki sposób zapowiada tajemnicę usprawiedliwienia Pięcioksiąg Mojżesza i Prorocy? Skąd wiemy, że chrześcijaństwa nie wymyślił Paweł? Jak wygląda nauczanie o usprawiedliwieniu w głoszeniu u Pana Jezusa?


Czy Paweł Wymyślił Chrześcijaństwo?


Dlaczego doktryna usprawiedliwienia z łaski przez wiarę stanowi absolutny fundament, który odróżnia chrześcijaństwo od jakiejkolwiek religii? Na czym polega całkowita nowość objawienia tej doktryny? I jak konkretnie przebiega usprawiedliwienie?


List do Rzymian – część 4/6: Usprawiedliwienie z Łaski Przez Wiarę


Po co został przez Pawła napisany List do Rzymian? Jakie znaczenie dla treści tego listu ma jego struktura? Co miał na myśli Derek Prince nazywając List do Rzymian "arcydziełem logiki w służbie łaski Bożej"?


List do Rzymian – część 3/6: Struktura Dzieła Bożego


Dlaczego Paweł w Liście do Rzymian przedstawia siebie jako "dulosa" Jezusa Chrystusa? Jaką istotną koncepcję nowotestamentową kryje w sobie to wyrażenie? I jakie znaczenie ma ta koncepcja dla nas dzisiaj?


List do Rzymian – część 2/6: Kim Jest Dulos Pański?


Czemu Marcin Luter ośmielił się nazwać List do Rzymian "najważniejszym fragmentem całego Nowego Testamentu"? Kto, kiedy i skąd napisał List do Rzymian? Do kogo list ten był naprawdę adresowany i co z tego wynika dla nas dzisiaj?


List do Rzymian – Część 1/6: Wprowadzenie w Arcydzieło Łaski


Jak i po co Szaweł został sprowadzony do Antiochii? W jaki sposób Szaweł stał się apostołem Pawłem i jak wyglądały wszystkie jego podróże? Co wiemy o ostatnich latach życia i śmierci Pawła?


Część 3/3: Nauczyciel Pogan


Jak wyglądała scena nawrócenia Szawła? Skąd się biorą rzekome sprzeczności w opisach tego wydarzenia? Jak wyglądały pierwsze lata Szawła po nawróceniu?


Część 2/3: Szaweł Prozelita


Skąd pochodził Paweł? Jak miał naprawdę na imię? Kim był z zawodu i jakie miał wykształcenie? Jak trafił do Jerozolimy i czy spotkał Jezusa?


Część 1/3: Szaweł Faryzeusz