Z której wersji greckiego oryginału i konsekwentnie polskiego tłumaczenia korzystać podczas studium Nowego Testamentu? Dlaczego Textus Receptus? O jakiej postawie ducha pamietać?


Jak, z czego i dlaczego czytać Nowe Przymierze?


Wykład na temat prawdziwości Biblii. O tym, że nie da się przejść obojętnie obok tej Księgi. Odkrycia historyczne, archeologiczne i naukowe dowodzące prawdziwości Pisma Świętego oraz jego genezy jako natchnionego Słowa Bożego.


Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa?


Jakim człowiekiem trzeba się stać, by móc studiować Słowo Boże? Czy i jak studiować Słowo samemu? Jak weryfikować wnioski płynące z osobistego studium Biblii? Co to jest egzegeza Pisma i jakie są jej zasady?


Jak Spotkać Boga Przez Czytanie Biblii?