Co prawo Mojżesza gwarantowało Izraelowi? Czy prawodawca może złamać prawo, czyli co to znaczy, że Chrystus jest końcem prawa? Jak wygląda relacja biblijnego chrześcijanina do prawa Starego Przymierza?


Jakim Prawem Nowe Przymierze Kończy Prawo Stare?


Czy można już w tym życiu mieć pewność zbawienia wiecznego i na czym miałaby ona polegać? Jak Tora przedstawia Boga, Mesjasza, nadchodzący Kościół, lud Nowego Przymierza oraz koniec czasów?


Pewność Zbawienia i 5 Objawień Pięcioksięgu


Co to znaczy, że Pięcioksiąg trzeba przeczytać przynajmniej na 5 sposobów? Jakie prawdy ważne dla nas dzisiaj zawiera Tora? W czym tekst Pięcioksięgu już się wypełnił, a w czym dopiero się wypełni?


Czemu Bóg Zostawił w Biblii Prawo Mojżesza?