Dzieje Apostolskie

Część 2Dzieje Apostolskie
Część 2Główne zagadnienia:

Jakie znaczenie dla współczesnego chrześcijanina ma fakt fizycznego wniebowstąpienia Pana Jezusa oraz obietnica Jego powtórnego przyjścia? Jak wygląda relacja Pana Jezusa z Bogiem (zagadnienie Trójcy Świętej) oraz z ludzkością (zagadnienie Wcielenia)? Czym jest dziś Ciało Chrystusa na ziemi?
3 godz. 38 min