Dzieje Apostolskie

Część 4Dzieje Apostolskie
Część 4Główne zagadnienia:

Na czym polega tajemnica „siedmiu duchów” z Księgi Objawienia i jaki ma związek z Duchem Świętym? Skąd wiemy, że menora posiada konkretne prorocze znaczenie w Piśmie Świętym? Jak i dlaczego błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy wiąże się z dramatem wieży Babel?
2 godz. 44 min