Listy Apostolskie

Część 3Listy Apostolskie
Część 3Główne zagadnienia:

Jak i po co Szaweł został sprowadzony do Antiochii? W jaki sposób Szaweł stał się apostołem Pawłem i jak wyglądały wszystkie jego podróże? Co wiemy o ostatnich latach życia i śmierci Pawła?
3 godz. 14 min