Listy Apostolskie

Część 9Listy Apostolskie
Część 9Główne zagadnienia:

Czy jakikolwiek fragment Listu Jakuba mógłby stać w sprzeczności z Listem do Rzymian? Co ma na myśli Jakub pisząc, że „człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków”? I dlaczego jest to teza absolutnie zgodna z Pawłowym usprawiedliwieniem z łaski przez wiarę?
3 godz. 00 min