Listy Apostolskie

Część 4Listy Apostolskie
Część 4Główne zagadnienia:

Czemu Marcin Luter ośmielił się nazwać List do Rzymian „najważniejszym fragmentem całego Nowego Testamentu”? Kto, kiedy i skąd napisał List do Rzymian? Do kogo list ten był naprawdę adresowany i co z tego wynika dla nas dzisiaj?
2 godz. 22 min