Listy Apostolskie

Część 5Listy Apostolskie
Część 5Główne zagadnienia:

Dlaczego Paweł w Liście do Rzymian przedstawia siebie jako „dulosa” Jezusa Chrystusa? Jaką istotną koncepcję nowotestamentową kryje w sobie to wyrażenie? I jakie znaczenie ma ta koncepcja dla nas dzisiaj?
2 godz. 46 min