Listy Apostolskie

Część 6Listy Apostolskie
Część 6Główne zagadnienia:

Po co został przez Pawła napisany List do Rzymian? Jakie znaczenie dla treści tego listu ma jego struktura? Co miał na myśli Derek Prince nazywając List do Rzymian „arcydziełem logiki w służbie łaski Bożej”?
2 godz. 54 min