Czym charakteryzują się poszczególne służby? Na czym polega obumieranie, wrzuconego w ziemię, ziarna? Czym jest prawdziwa modlitwa i czemu nie polega ona na słuchaniu rozkazów od Boga ani na ciągłym proszeniu o coś?


Praktyczne Inspiracje dla Pięciorakiej Służby. Lublin VI 2017 (6/6)


Kontynuacja nauczania „Dlaczego Krzyż jest źródłem radości Jezusowego ucznia?”. Czy gonisz się z Jezusem wokół tronu? Jak rozpoznawać Boży głos i Boże pragnienia? Jak ma wyglądać tożsamość Chrystusa w tobie? Modlitwa wyrzeczenia się wszystkiego.


Radykalny wyznawca Słowa w jednym kroku. Lublin VI 2017 (5/6)


Po co Jezus wziął Krzyż na siebie? Co znaczy “wzięcie swojego krzyża”? Czym jest pasja? Co sam Jezus mówi o byciu Jego uczniem? Czy, aby być uczniem, należy wyrzec się wszystkiego co się posiada?


Dlaczego Krzyż jest źródłem radości Jezusowego ucznia? Lublin VI 2017 (4/6)


Dlaczego “Zbroja Boża” nie chroni naszych pleców? Dlaczego, aby być prawdziwym uczniem, trzeba spełniać wszystkie Jezusowe warunki i jakie one są? Czy na chrześcijan czeka nagroda?


Czy spełniasz Jezusowe warunki bycia uczniem? Lublin VI 2017 (3/6)


Jaką masz obrać drogę, aby Duch objawił Ci w jakim stanie jesteś? Czym właściwie jest “głoszenie w posłuszeństwie Duchowi”? Czy chodzisz w dobrych uczynkach, specjalnie dla Ciebie przygotowanych przez Ojca przed stworzeniem świata?


Głoszenie Ewangelii w posłuszeństwie Duchowi – Lublin VI 2017 (2/6)


Usłysz słowa, którymi Bóg Cię wzywa: “Powstań, zajaśniej...” (Księga Izajasza 60, 1). Co to znaczy, że Kościół stoi i świeci? Jak Kościół jest dziś prześladowany? Krótka historia o podziemnym kościele w Chinach. Dlaczego chrześcijanie głoszą ludziom miłość Bożą jakby chcieli coś sprzedać i jak to zmienić? Jak dzisiaj głosić Ewangelię?


Czy masz czas na to żeby NIE głosić? Lublin VI 2017 (1/6)