Jaka jest różnica między czuwaniem a modlitwą? Dlaczego w życiu chrześcijanina czuwanie jest tak ważne i co to oznacza? Czemu wypełnianie woli Bożej oznacza nieprzyjaźń ze światem i czym, według Biblii, jest ta nieprzyjaźń?


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017


Co “prawo miłości” oznacza w życiu chrześcijanina i dlaczego ma ono tak ogromne znaczenie? Czy można źle się modlić (Jk:4-3: “Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie…” )? Modlitwa do Boga o uzdolnienie nas do prawdziwej miłości.


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017


Jak jest z “pewnością”, czy też “niepewnością” zbawienia? Czym są “dobre uczynki”, do których powołał nas Chrystus? Czym jest nawrócenie? Dlaczego tak ważne jest, poznanie mocy zmartwychwstania Chrystusa (List do Efezjan 1:15-21)?


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017


Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Co to znaczy, że każdy otrzymał “miarę wiary”? Co miał na myśli Paweł mówiąc w Liście do Efezjan 5:15-16: “Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie… odkupując czas, bo dni są złe”?


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017


Skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego mi nie “usługuje”? Co oznacza “wierzący czyli wierny”? Jak rozumieć przypowieść o talentach z Ewangelii Łukasza? Co Jezus miał na myśli mówiąc „nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios”?


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017


Czy wiesz jak bardzo Bóg Cię kocha? Czy wiesz, że jesteś przez Niego "uwielbiony"? Wiesz co na ten temat mówi Izajasz? Usłysz raz jeszcze swoje prawdziwe imię i przestań być "niewyraźnym chrześcianinem"!


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017