Kto jest prawdziwym chrześcijaninem? Czemu religia nie ma nic wspólnego z tym, co Biblia mówi i czemu jest tak niebezpieczna? Dlaczego mamy patrzeć na wywyższonego Chrystusa na krzyżu i jaką to ma moc w naszym życiu? Trwanie w miłości przez chrześcijan.


Rzeczywistością jest Chrystus


Czy jesteś gotowy obumrzeć? Czy twój krzyż jest twój? Czy to ty chodzisz za Bogiem, czy też Bóg za tobą?


Jezusowy Warunek Duchowego Wzrostu 2/2


Jak ty się zachowujesz, gdy Bóg „przycina ci pazurki”? Kiedy możesz przynieść owoc? Ciało Chrystusa ma obudzić się do działania w Duchu, a nie pielgrzymować na spotkania tak zwanych mężów Bożych.


Jezusowy Warunek Duchowego Wzrostu 1/2