Jak chrześcijaństwo „wywróciło cały świat do góry nogami” w kwestii godności kobiet? Jak wyglądała sytuacja i służba kobiet w kościele pierwotnym? Jak chrześcijaństwo wpłynęło na równouprawnienie kobiet w kulturze i regułach życia społecznego?


Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 4/6: Jak Kościół Pierwotny Utrzymał „Przewrót Obyczajów”?


Dlaczego samo przyjście na świat Jezusa było ze strony Boga ruchem emancypacyjnym? Jak Jezus nauczał oraz wprowadzał w życie prawdę o równości płci? Jak Jezus odnosił się w konkretnych sytuacjach do „kobiecych” kwestii?


Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 3/6: Rewolucja Jezusa


Jak wyglądała sytuacja kobiet w znanych nam kulturach i cywilizacjach starożytnych? Jak w porównaniu z poganami prawo Mojżeszowe zmieniało tę sytuację na lepsze? Jak ten postęp przygotował „rewolucję obyczajową” wprowadzoną następnie przez Pana Jezusa?


Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 2/6: Mojżesz Cywilizowany


Czemu niebiblijne doktryny na temat roli i miejsca kobiet w kościele, wciąż pokutujące w niektórych środowiskach ewangelikalnych, stanowią jedną z najgorszych i najbardziej raniących Ciało Chrystusa kontrowersji? Jak brzmią niebiblijne tezy, na bazie których zostały zbudowane „anty-kobiece” nauczania i praktyki kościelne? Skąd z całą pewnością wiemy, że te tezy są niebiblijne?


Kobiety w Nowym Przymierzu cz. 1/6: Sprzeczności Nie Do Utrzymania


Jaki związek z Wieczerzą Pańską ma „mowa w Kafarnaum” z 6 rozdziału Ewangelii Jana? Jak nauczanie Pana Jezusa o tajemnicach Królestwa, pokarmach i tym, co pochodzi z serca odnosi się bezpośrednio do znaczenia Wieczerzy Pańskiej? Czym według samego Pana Jezusa jest „jedzenie” Jego ciała i „picie” Jego krwi?


Wieczerza Pańska cz. 2/2


Czego dowiadujemy się na temat Wieczerzy Pańskiej z wszystkich opisów jej ustanowienia zawartych w Biblii? Ile „pamiątek” składa się na jedną Wieczerzę Pańską? Jak się ma w Słowie Bożym „łamanie chleba” do Wieczerzy Pańskiej?


Wieczerza Pańska cz. 1/2


Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?


Niech Żyje Martwe Ciało!


Jakie znaczenie dla rozumienia Ciała Chrystusa ma związek Adama i Ewy? Którym rozumieniem słowa „ciało” posługuje się Biblia, gdy mówi o Ciele Chrystusa? Jaką naturę i charakter ma całość Ciała Chrystusa?


Jedyne, Prawdziwe Ciało Chrystusa


Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga... to tajemnica.


Najcudowniejsza Z Cudownych Tajemnic Boga


Na czym polega ustanowiona przez Boga nierozerwalność chrześcijańskiego małżeństwa? Czym są tzw. „wyjątki” u Mateusza i Pawła oraz czy mają jakiekolwiek zastosowanie w praktyce chrześcijańskiego pożycia małżeńskiego? Jak wobec dzisiejszego kryzysu instytucji małżeństwa powinna wyglądać zgodna ze Słowem Bożym praktyka pastoralna w pracy z parami małżeńskimi?


Małżeństwo. Cała praktyka w świetle Słowa Bożego (Część 4/4)