Jak wygląda podstawowa struktura Ewangelii Jana? Dokąd sięga prolog i wewnętrzna "księga znaków"? "Księga chwały" czy "księga godziny"? "Ja Jestem" autonomiczne i siedem "Ja Jestem" objaśniających.


Struktura Tajemnic Ewangelii Jana


Jak się ma Ewangelia Jana do Ewangelii synoptycznych? Co to znaczy, że jej celem jest wzbudzić i umocnić wiarę? Na czym polega rola osobistego świadectwa oraz ostrzeżenie przed odrzuceniem wiary w Jezusa?


Jan: Eksplozja Wiary


Jak odkryć prawdziwą tożsamość "umiłowanego ucznia", czyli autora czwartej Ewangelii? Jak wiedza o autorze czwartej Ewangelii pozwala nam lepiej ją zrozumieć? Po co i dla kogo została napisana Ewangelia Jana?


Ewangelia Umiłowanego Ucznia


Jak wielki jest unikatowy materiał zawarty w Ewangelii Łukasza? Na czym polega piękno języka, konstrukcji i narracji tej Ewangelii? Jak wyglądają charakterystyczne dla Łukasza wątki?


Łukasz: Najpiękniejsza Książka Świata


Skąd wiadomo. że autorem Trzeciej Ewangelii jest Łukasz? Kim był Łukasz? Kim są owi "naoczni świadkowie i słudzy Słowa", ze świadectwa których Łukasz korzystał w pisaniu swojej Ewangelii? Na ile Ewangelia Łukasza jest rzeczywiście Ewangelią Pawła?


Wszystkie Ludzkie Źródła Trzeciej Ewangelii


Jakie znaczenie ma plan narracji w Ewangelii Marka? Na czym naprawdę polega "sekret Mesjański" w tej Ewangelii i jak mocny jest jego związek z tak zwanymi "pieśniami cierpiącego sługi Jahwe" z Księgi Izajasza?


Mesjański Sekret Cierpiącego Sługi


Kto jest prawdziwym autorem Ewangelii Marka? Po co Ewangelii Marka aż tak dynamiczny charakter? Jakim bohaterem okazuje się być Jezus w tej narracji?


Boży Dreszczowiec. Wprowadzenie do Ewangelii Marka


Na czym polega różnica pomiędzy "Królestwem Niebios" a "Królestwem Boga" w Ewangelii Mateusza? Czego tyczy się biblijna zapowiedź "utrapienia Jakuba" i jaki ma związek z Jezusowym dyskursem z Góry Oliwnej (Mateusz 24)? Czy Izrael wciąż jeszcze odgrywa kluczową rolę w planie Bożym?


Czym jest Królestwo Niebios i “utrapienie Jakuba”?


Dlaczego pokutę (lub upamiętanie) rozważamy w odróżnieniu od nawrócenia? Metanoia, czyli na czym polega upamiętanie/pokutowanie? Na bazie jakich koncepcji Starego Testamentu Jezus wołał: "Pokutujcie!"? Dlaczego i w jakim sensie pokuta ma stanowić stały element chrześcijańskiego życia? Czy wyznawanie grzechów jest koniecznym elementem upamiętania? Kto jest jedynym sprawcą i gwarantem autentycznej pokuty?


Pokutujcie! Fundament prawdziwej Ewangelii


Co to znaczy, że Ewangelia Mateusza rozgrywa się na trzech planach? Czym charakteryzuje się plan publicznej służby wobec ludu? Co stanowi źródło konfrontacji w publicznej debacie Jezusa z religijnym establiszmentem Izraela? Kim są uczniowie Mesjasza i jak brzmi treść skierowanego tylko do nich nauczania?


Tylko wola Ojca! Trzy plany Ewangelii Mateusza