Kto jest autorem Ewangelii Mateusza? Dlaczego rodowód Jezusa otwierający te Ewangelie nie jest genealogią we właściwym rozumieniu tego słowa? Jakie wnioski na temat Mesjasza musi wyciągnąć z tej "genealogii" ktoś, kto zna proroctwa i Prawo Starego Przymierza?


Genialny pomost między Przymierzami: Rodowód Jezusa. Wstęp do Ewangelii Mateusza


Jakie miejsce zajmują Ewangelie w planie całego Pisma Świętego? Dlaczego aż cztery Ewangelie? Czym są Ewangelie synoptyczne i jaki mają związek z tak zwanym "źródłem Q"? Co wiemy na temat autentycznego autorstwa Ewangelii?


Wiarygodni świadkowie Mesjasza – wprowadzenie do czterech Ewangelii