Jak różni się model autentycznie biblijnego kościoła od jego religijnej "podróbki"? Czym jest Ciało Chrystusa i po co istnieje? Jakie są skutki (znaki ropoznawcze) uczestnictwa w tym Ciele?


Kościół Doskonały Dziejów Apostolskich – Część 2: Rekonstrukcja


Co to znaczy, że Pismo, a zwłaszcza księga Dziejów Apostolskich, zawiera właściwy opis kościoła doskonałego? Jak wygląda pozbawiona mocy i Ducha, religijna imitacja prawdziwie biblijnego kościoła? Jak religia zdeformowała na przestrzeni dziejów biblijny model kościoła i jak możemy temu zaradzić?


Kościół Doskonały Dziejów Apostolskich – Część 1: Dekonstrukcja


Jak wyglądają biblijne opisy tajemnicy "późnego deszczu"? Jaki ma związek sytuacja pogodowa w Izraelu z końcem tego świata? Co to znaczy, że "żniwo to koniec świata" i jaki praktyczne znaczenie ma to dla nas dzisiaj?


Tajemnica Żniwa i Późnego Deszczu


Jak mogą wyglądać trudności (teologiczne i praktyczne) z przyjęciem chrztu Duchem Świętym i jak sobie z nimi poradzić? 7 warunków przyjęcia chrztu Duchem Świętym. Jaki związek z chrztem Duchem Świętym ma dar mówienia innymi językami?


Chrzest w Duchu Świętym – Część 3: Jak przyjąć?


Po czym rozpoznajemy autentyczność chrztu w Duchu Świętym? Kim jest świadek Jezusa namaszczony "mocą z wysoka"? Co to znaczy, że dary charyzmatyczne mają się realizować w miłości służebnej na bazie jedności Ciała Chrystusa?


Chrzest w Duchu Świętym – Część 2: Czym jest?


Co to znaczy, że chrzest Duchem Świętym stanowi autonomiczne, konieczne na drodze wiary i uświęcenia, wydarzenie w życiu osoby wierzącej? Jak chrzest Duchem Świętym różni się od pokuty i chrztu wodnego? Na czym polega nowość i wyjątkowość chrztu Duchem Świętym?


Chrzest w Duchu Świętym – Część 1: Czym nie jest?


Czym jest biblijny sekret "palca Bożego"? Jak na temat wylania Ducha Świętego prorokuje żydowskie Święto Tygodni? Czym jest biblijne "żniwo" i jaki ma związek z Pięćdziesiątnicą?


Dlaczego Akurat Święto Tygodni?


Jak wyglądała zapowiedź "obietnicy Ojca" w Starym Przymierzu? Jak Pan Jezus wyjaśnił "obietnicę Ojca" i przekazał swojemu Kościołowi? Czym "obietnica Ojca" jest dla nas dzisiaj?


Z Czym Przychodzi Obietnica Ojca?


Na czym polega tajemnica "siedmiu duchów" z Księgi Objawienia i jaki ma związek z Duchem Świętym? Skąd wiemy, że menora posiada konkretne prorocze znaczenie w Piśmie Świętym? Jak i dlaczego błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy wiąże się z dramatem wieży Babel?


Oczy, Menora, Pięćdziesiątnica


Co to znaczy, że Duch Święty jest osobą? Jaką osobą jest Duch Święty? W jakich przejawach rozpoznajemy obecność i działanie Ducha Świętego?


Kim jest Duch Święty?