Jakie znaczenie dla współczesnego chrześcijanina ma fakt fizycznego wniebowstąpienia Pana Jezusa oraz obietnica Jego powtórnego przyjścia? Jak wygląda relacja Pana Jezusa z Bogiem (zagadnienie Trójcy Świętej) oraz z ludzkością (zagadnienie Wcielenia)? Czym jest dziś Ciało Chrystusa na ziemi?


Kim Jest i Co Dziś Robi w Niebie Pan Jezus?


Kim jest autor Dziejów Apostolskich i skąd wiemy, że jego relacja jest autentyczna? Jaki okres historii chrześcijaństwa obejmuje? Kim są pierwszoplanowi bohaterowie Dziejów Apostolskich?


Dzieje Apostolskie: Wiek Nowego Pocieszyciela