Czy Kościół jest już Królestwem? Co znaczy, że jesteśmy dziś Ciałem i Panną Młodą Chrystusa? Jaka przyszłość czeka wspólnotę wierzących i z jakiej mocy może ona korzystać w obecnym czasie?


Ciało Chrystusa: Forpoczta Królestwa


Czym jest zasada nowego stworzenia? Kim jest nowy człowiek? Jak nowe jest przykazanie miłości? Jak brzmi pełna ewangelia o Królestwie?


Pełna Ewangelia O Królestwie


Jakiego przyjścia Jezusa oczekujemy jako chrześcijanie? Jak Słowo Boże wiąże prawdę o powrocie Chrystusa na ziemię z cnotą nadziei? Jak Biblia definiuje czuwanie (np. w odróżnieniu od modlitwy) i czemu kładzie na czuwanie tak wielki nacisk?


Dobra Nowina O Królestwie: Nadzieja Chwały


Co to znaczy, że "Mesjasz musi być Prorokiem"? Co to znaczy, że "Mesjasz musi być Kapłanem"? Co to znaczy, że "Mesjasz musi być Królem"? W jaki sposób Mesjasz jest Prorokiem, Kapłanem i Królem jednocześnie oraz jakie znaczenie ma to dziś dla nas?


Kapłan, Prorok i Król Jako Jedyny Mesjasz


Jak "Linia Mesjasza" zaweża się w Biblii od dowolnego możliwego "potomka Ewy" aż do precyzyjnego wskazania na Jezusa jako jedynego możliwego Chrystusa? Na czym polega "kontrowersja Sziloha" związana z Jakubową przepowiednią dla plemienia Judy? Jak Chrystus stał się ostatnim Królem Żydów i czemu będzie nim na wieki?


Dlaczego Tylko Król Żydów Może Być Panem Wszechświata?


Gdzie i dlaczego Biblia wyraźnie stwierdza, że wyznawanie Jezusa Panem musi wynikać ze świadomego wierzenia w Niego jako Chrystusa i Syna Bożego? Dlaczego Szaweł zaraz po nawróceniu uznał, ze najistotniejszym jest przekonanie Żydów, ze Chrystus musi być Synem Bożym? Jakie wyjątkowe znaczenie kryje sie w tytule Syna Bożego?


Pan, Mesjasz czy Syn Boży?


Jakie wcześniejsze przymierza prowadziły do ostatniego: nowego i wiecznego? Jak Słowo Boże zapowiada i definiuje obecną oraz nadchodzącą rzeczywistość Nowego Przymierza? Co to znaczy, że Nowe Przymierze oznacza KOGOŚ większego, niż prawo?


Królestwo Jako Owoc Nowego Przymierza


W jaki sposób objawia się to, że Bóg jest miłością? Jak dokonuje się Jego samoudzielanie człowiekowi? Na czym polega instytucja "Przymierza" i dlaczego ma tak kluczowe znaczenie w Królestwie Niebieskim?


Podstawa Królestwa: Miłość Jako Władza


Które księgi Biblii opowiadają najlepiej o darmowym darze zbawienia z łaski przez wiarę? Jaka jest różnica między dobrą nowiną o Jezusie a dobrą nowiną o Królestwie? Gdzie w Biblii znaleźć nauczanie na temat wewnętrznego i zewnętrznego nurtu Królestwa?


Wstęp do Dobrej Nowiny o Królestwie


Dlaczego religijne prawo nigdy nie stanowiło części Dobrej Nowiny? Dlaczego tylko Jezus? W jaki sposób uratował On całą ludzkość? W jaki sposób mogę doświadczyć tego dzieła zbawienia osobiście i na trwałe w moim życiu?


Dobra Nowina o Jezusie. Część 2