Jak Biblia przedstawia istnienie Boga? Czy podziela koncepcję którejś z istniejących dziś religii lub filozofii? Z jakim Bogiem pozwala nam się spotkać Jego Słowo?


** Themeplate wpisu z opisami **


Kim jest Malachiasz? Kim jest anioł? Na czym polega „pomost proroczy” do Nowego Testamentu? Dziesięcina i fałszywy ekumenizm.


Kult Aniołów, Dziesięcina i Inne Herezje


Historyczna współpraca Aggeusza i Zachariasza. Sekrety postu. Wgląd w okrutną naturę szatana. Nadchodzące mesjańskie rozwiązanie.


Wróć z Babilonu, Rozpoznaj Mesjasza!


Historyczne tło wołania Habakuka. Uniwersalna zasada Habakuka: Kim jest sprawiedliwy i z jakiej wiary żyć będzie? Sofoniaszowe szczegóły Dnia Pańskiego.


Wiara, Radość i Wielki Dzień Gniewu


„Znak Jonasza”. Kompletna i absolutna dobroć Boga. Micheaszowe przejście od społecznych grzechów Izraela do chwały nadchodzącego Królestwa Mesjasza. Nahum antyasyryjski.


Obrona Bożej Dobroci


Czym według proroków będzie „ten dzień”, czyli dzień Jahwe? Proroctwo wylania Ducha Świętego. Dramat ogólnoświatowego głodu Słowa. Tragiczne znaczenie Edomu.


Mali, Ale Śmiali


Wprowadzenie do „proroków mniejszych”. Królestwo północne, Jeroboam i problem jeszcze większy niż religia: kapłani. Wszeteczeństwo w Biblii: diagnoza Ozeasza oraz proponowane remedium. Osobiste poznanie Pana według Ozeasza.


Cudzołóstwo Obnażone


Kim był Daniel? Jak Daniel postrzega historię świętych? Precyzyjna zapowiedź Syna Człowieczego i dnia Jego objawienia.


Najważniejsza Kartka Prorockiego Kalendarza


Kim był Ezechiel: z ziemi ojców do babilońskiej niewoli? Gdzie chwała Pana, a gdzie Jego świątynia? Jak Ezechiel definiuje powołanie prorockie w Duchu Świętym?


Zielonoświątkowiec w Babilonie


Historia Franka Jennera. Czemu właśnie prorok „płaczący” miałby być najodważniejszy na świecie? Bóg zamieszkujący w miłości i bólu. Grzech gorszy od Jeroboamowego: religia i kult „królowej nieba”. Koniec Babilonu.


Najodważniejszy Człowiek na Świecie