Wprowadzenie do ksiąg proroczych Starego Testamentu oraz zjawiska starotestamentowego prorokowania. Kim był Izajasz dla współczesnego sobie Izraela i czemu dzisiaj słusznie nazywa się go ewangelistą wśród proroków? Powołanie Izajasza a sprawa zatwardzenia serca.


Ewangelia według Proroka


"Kim" jest Mądrość? Czym jest mądrość Boża zstępująca na człowieka? Zastosowanie mądrości w duchu, duszy i ciele według trzech ksiąg Salomona.


Mądrość Objawiona Poprzez Salomona


Dlaczego Księga Psalmów nie jest księgą… psalmów? Do jakiej regularnej praktyki powinna nam ta księga służyć? Czy i jak dosadność oraz praktyczność starotestamentowej modlitwy może posłużyć nowotestamentowemu wierzącemu?


Duchowy Oręż


Jak według Księgi Hioba wyglądały dinozaury? Czy to możliwe, aby Hiob oglądał je na własne oczy?


Bonus do Księgi Hioba: Dinozaury?


Dlaczego Księga Hioba nie jest księgą o tym jak przyjmować cierpienie? Jak autor Księgi Hioba walczy z teologią retrybucji? O co chodzi suwerennemu Bogu wobec suwerennego człowieka?


Czemu Zło Spada na Dobrych Ludzi? Hiob Oświecony


Dlaczego geografia biblijna demonstruje wybiórczo tylko jeden region na Ziemi? Jaki związek z historią zbawienia mają imperia babilońskie, perskie i asyryjskie? Czemu Bóg uznał, że opowieści Ezdrasza, Nehemiasza i Estery o zmaganiach Żydów na wygnaniu z poganami mają znaczenie dla nas dzisiaj?


Żydzi pod Persami


Kim był Eliasz Tiszbita? Kim Stare Przymierze twierdzi, że Eliasz ma się stać? Kim Nowy Testament zapewnia, że Eliasz będzie (tajemnica dwóch świadków)?


Eliasz: Prorok, Który Jeszcze Nie Skończył


Na czym polega „grzech Jeroboama” i czemu bywa mylony z „grzechem Achaba”? Czemu nowotestamentowi Żydzi wypominają Izraelowi właśnie „grzech Jeroboama”? Czemu „grzech Jeroboama” zagraża również współczesnym chrześcijanom i na czym polega dziś jego śmiercionośna siła?


Grzech Jeroboama, czyli Bałwochwalstwo Wierzących


Czy w Biblii rzeczywiście istnieje konflikt między religią świątyń a świątynią Boga? I na czym on polega? Jak brzmi pełna, biblijna definicja świątyni i dlaczego bez jej zrozumienia trudno zostać biblijnym wierzącym?


Świątynia: Boski Bicz na Religię


Czym jest przymierze Dawida? Jakie ma ono znaczenie dla pierwszego i powtórnego przyjścia Mesjasza? Jak się ma dosłowne rozumienie Biblii do wielowarstwowości znaczeń Słowa Bożego?


Przymierze Dawidowe: Zapowiedź Wiecznego Królestwa