Kim był Eliasz Tiszbita? Kim Stare Przymierze twierdzi, że Eliasz ma się stać? Kim Nowy Testament zapewnia, że Eliasz będzie (tajemnica dwóch świadków)?


Eliasz: Prorok, Który Jeszcze Nie Skończył


Na czym polega „grzech Jeroboama” i czemu bywa mylony z „grzechem Achaba”? Czemu nowotestamentowi Żydzi wypominają Izraelowi właśnie „grzech Jeroboama”? Czemu „grzech Jeroboama” zagraża również współczesnym chrześcijanom i na czym polega dziś jego śmiercionośna siła?


Grzech Jeroboama, czyli Bałwochwalstwo Wierzących


Czy w Biblii rzeczywiście istnieje konflikt między religią świątyń a świątynią Boga? I na czym on polega? Jak brzmi pełna, biblijna definicja świątyni i dlaczego bez jej zrozumienia trudno zostać biblijnym wierzącym?


Świątynia: Boski Bicz na Religię


Czym jest przymierze Dawida? Jakie ma ono znaczenie dla pierwszego i powtórnego przyjścia Mesjasza? Jak się ma dosłowne rozumienie Biblii do wielowarstwowości znaczeń Słowa Bożego?


Przymierze Dawidowe: Zapowiedź Wiecznego Królestwa


Po co nam w Biblii aż 6 ksiąg o historii dawno upadłego państwa? Jakich ważnych lekcji może nam udzielić ta historia na temat cienkiej granicy między bałwochwalstwem a prawdziwym kultem Boga, prorokowaniem a politykowaniem, czy też służeniem Bogu a robieniem z ludzi niewolników?


Powstanie i Upadek Monarchii Hebrajskich