Czym według proroków będzie „ten dzień”, czyli dzień Jahwe? Proroctwo wylania Ducha Świętego. Dramat ogólnoświatowego głodu Słowa. Tragiczne znaczenie Edomu.


Mali, Ale Śmiali