Dlaczego geografia biblijna demonstruje wybiórczo tylko jeden region na Ziemi? Jaki związek z historią zbawienia mają imperia babilońskie, perskie i asyryjskie? Czemu Bóg uznał, że opowieści Ezdrasza, Nehemiasza i Estery o zmaganiach Żydów na wygnaniu z poganami mają znaczenie dla nas dzisiaj?


Żydzi pod Persami