Kim był Ezechiel: z ziemi ojców do babilońskiej niewoli? Gdzie chwała Pana, a gdzie Jego świątynia? Jak Ezechiel definiuje powołanie prorockie w Duchu Świętym?


Zielonoświątkowiec w Babilonie