Wprowadzenie do ksiąg proroczych Starego Testamentu oraz zjawiska starotestamentowego prorokowania. Kim był Izajasz dla współczesnego sobie Izraela i czemu dzisiaj słusznie nazywa się go ewangelistą wśród proroków? Powołanie Izajasza a sprawa zatwardzenia serca.


Ewangelia według Proroka