„Znak Jonasza”. Kompletna i absolutna dobroć Boga. Micheaszowe przejście od społecznych grzechów Izraela do chwały nadchodzącego Królestwa Mesjasza. Nahum antyasyryjski.


Obrona Bożej Dobroci