Wprowadzenie do „proroków mniejszych”. Królestwo północne, Jeroboam i problem jeszcze większy niż religia: kapłani. Wszeteczeństwo w Biblii: diagnoza Ozeasza oraz proponowane remedium. Osobiste poznanie Pana według Ozeasza.


Cudzołóstwo Obnażone