Jak Biblia przedstawia istnienie Boga? Czy podziela koncepcję którejś z istniejących dziś religii lub filozofii? Z jakim Bogiem pozwala nam się spotkać Jego Słowo?


** Themeplate wpisu z opisami **


Co prawo Mojżesza gwarantowało Izraelowi? Czy prawodawca może złamać prawo, czyli co to znaczy, że Chrystus jest końcem prawa? Jak wygląda relacja biblijnego chrześcijanina do prawa Starego Przymierza?


Jakim Prawem Nowe Przymierze Kończy Prawo Stare?


Czy można już w tym życiu mieć pewność zbawienia wiecznego i na czym miałaby ona polegać? Jak Tora przedstawia Boga, Mesjasza, nadchodzący Kościół, lud Nowego Przymierza oraz koniec czasów?


Pewność Zbawienia i 5 Objawień Pięcioksięgu


Co to znaczy, że Pięcioksiąg trzeba przeczytać przynajmniej na 5 sposobów? Jakie prawdy ważne dla nas dzisiaj zawiera Tora? W czym tekst Pięcioksięgu już się wypełnił, a w czym dopiero się wypełni?


Czemu Bóg Zostawił w Biblii Prawo Mojżesza?


Jak wyglądała historia relacji Abrahama z Bogiem? Czy rzeczywiście trzeba być potomkiem Abrahama by dostąpić zbawienia? Jak wygląda "obrzezka" prawdziwych dzieci Abrahama?


Abraham: Najważniejsza Debata Chrześcijaństwa


Jakiej kolejnej katastrofie zapobiegł Bóg mieszając ludziom języki w Babel? Na czym polega przestępstwo wieży Babel? Czym dzisiaj zagraża ludzkości „strukturalny” Babilon?


Babel: Zwodnicza Filozofia Antykościoła


Na czym polega biblijna koncepcja przymierza? Ile ważnych przymierzy ludzkości z Bogiem opisuje Słowo Boże? Czy istnieją jakieś związki pomiędzy przymierzami i jakie ma to znaczenie dla nas dzisiaj?


Jedyne Ważne Przymierze z Bogiem


Dlaczego zrozumienie biblijnego okresu tak zwanych „dni Noego” może mieć dla nas dziś ogromne znaczenie? Czy potopu można było uniknąć? Czy religia globalna z czasów „dni Noego” wróciła dziś do nas ze zdwojoną siłą?


Noe: Święty Bez Religii


Dlaczego grzech pierworodny to mit? Jak wyglądają prawdziwe (straszne) konsekwencje upadku pierwszych ludzi? Jak wyjść z błędnego koła grzechu, lęku i śmierci?


Na czym według Biblii poleg(ł)a ludzkość?


Co naprawdę wynika z biblijnego opisu stworzenia człowieka? Na czym polegała umowa Boga z ludzkością? Czemu upadek pierwszych rodziców, aktywując siłę moralnego poznania, jednocześnie zablokował możliwość życia wiecznego („zasada dwóch drzew”)?


Eden: Pierwsza Epoka Ludzkości