Historyczne tło wołania Habakuka. Uniwersalna zasada Habakuka: Kim jest sprawiedliwy i z jakiej wiary żyć będzie? Sofoniaszowe szczegóły Dnia Pańskiego.


Wiara, Radość i Wielki Dzień Gniewu