"Kim" jest Mądrość? Czym jest mądrość Boża zstępująca na człowieka? Zastosowanie mądrości w duchu, duszy i ciele według trzech ksiąg Salomona.


Mądrość Objawiona Poprzez Salomona