Skąd pochodził Paweł? Jak miał naprawdę na imię? Kim był z zawodu i jakie miał wykształcenie? Jak trafił do Jerozolimy i czy spotkał Jezusa?


Część 1/3: Szaweł Faryzeusz


Skoro Bóg mnie kocha, to dlaczego mi nie “usługuje”? Co oznacza “wierzący czyli wierny”? Jak rozumieć przypowieść o talentach z Ewangelii Łukasza? Co Jezus miał na myśli mówiąc „nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios”?


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017


Czy wiesz jak bardzo Bóg Cię kocha? Czy wiesz, że jesteś przez Niego "uwielbiony"? Wiesz co na ten temat mówi Izajasz? Usłysz raz jeszcze swoje prawdziwe imię i przestań być "niewyraźnym chrześcianinem"!


Trzecia Konferencja w Lublinie. Wrzesień 2017