Konferencja dla Kościoła Nowe Życie w Lublinie. Czerwiec 2017

Część 1 z 6Konferencja dla Kościoła Nowe Życie w Lublinie. Czerwiec 2017
Część 1 z 6Główne zagadnienia:

Usłysz słowa, którymi Bóg Cię wzywa: “Powstań, zajaśniej…” (Księga Izajasza 60, 1). Co to znaczy, że Kościół stoi i świeci? Jak Kościół jest dziś prześladowany? Krótka historia o podziemnym kościele w Chinach. Dlaczego chrześcijanie głoszą ludziom miłość Bożą jakby chcieli coś sprzedać i jak to zmienić? Jak dzisiaj głosić Ewangelię?
1 godz. 10 min