Konferencja dla liderów Kościoła Ulicznego w Poznaniu. Czerwiec 2017

Część 2 z 3Konferencja dla liderów Kościoła Ulicznego w Poznaniu. Czerwiec 2017
Część 2 z 3Główne zagadnienia:

Czy jesteś gotowy obumrzeć? Czy twój krzyż jest twój? Czy to ty chodzisz za Bogiem, czy też Bóg za tobą?
1 godz. 26 min