1 List do Koryntian

Część 291 List do Koryntian
Część 29Główne zagadnienia:

Jak sklasyfikował charyzmaty apostoł Piotr? Jakiego szczegółowego rozróżnienia dokonał apostoł Paweł w Liście do Rzymian i Liście do Koryntian? Czym charakteryzują się poszczególne dary Ducha?
4 godz. 08 min