1 List do Koryntian

Część 241 List do Koryntian
Część 24Główne zagadnienia:

Skąd pochodzi wyraz „charyzmat”? Co ma wspólnego grecki oryginał tego słowa z wyrazem „łaska”? Jakie jest więc właściwe (w odróżnieniu od potocznego) znaczenie obu tych słów? W jakim kontekście pojawiają się one w Biblii? Jakie znaczenie dogmatyczne i praktyczne ma to dla nas dzisiaj?
3 godz. 46 min