1 List do Koryntian

Część 211 List do Koryntian
Część 21Główne zagadnienia:

Na czym polegają problemy egzegetyczne związane z fragmentem 1 Kor 11, 2-16? Jak do nich podejść? Co stanowi właściwe tło tematyczne i kontekst tej perykopy? Jak zatem powinno brzmieć właściwe tłumaczenie tego tekstu? Jakiego rodzaju interpretacja doktrynalna może z niego wynikać?
3 godz. 55 min