4 Ewangelie Nowego Testamentu

Część 64 Ewangelie Nowego Testamentu
Część 6Główne zagadnienia:

Kto jest prawdziwym autorem Ewangelii Marka? Po co Ewangelii Marka aż tak dynamiczny charakter? Jakim bohaterem okazuje się być Jezus w tej narracji?
2 godz. 50 min


Użyte cytaty (Uwspółcześniona Biblia Gdańska):


00:20:48 Mk 1:6

A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata, zarzucających sieć w morze; byli bowiem rybakami.


00:21:20 Mk 1:29-30

29 A zaraz po wyjściu z synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 A teściowa Szymona leżała w gorączce. Od razu też powiedzieli mu o niej.


00:22:35 Mk 14:37

Potem przyszedł i zastał ich śpiących. I powiedział do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny?


00:24:26 Mk 14:29

Ale Piotr mu powiedział: Jeśli nawet wszyscy się zgorszą, jednak nie ja.


00:24:32 Mk 14:30

I powiedział mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, że dziś, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.


00:24:56 Mk 14:72

Wtedy kogut zapiał po raz drugi. I przypomniał sobie Piotr słowa, które powiedział mu Jezus: Zanim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wyszedłszy, zapłakał.


00:26:31 Mk 17:7

Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział.


00:29:21 1P 5:13

Pozdrawia was kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn.


00:29:28 1P 1:1

Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii;


00:30:21 1P 5:13

Pozdrawia was kościół w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn.


00:32:42 Mk 14:50

Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli.


00:32:50 Mk 14:51-52

51 A szedł za nim pewien młody człowiek mający płótno narzucone na gołe ciało. I pochwycili go młodzieńcy. 52 Ale on zostawił płótno i nago uciekł od nich.


00:35:40 Dz 12:11

Kiedy Piotr doszedł do siebie, powiedział: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski.


00:35:51 Dz 12:12

Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie.


00:37:11 Dz 1:12-14

12 Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. 13 A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. 14 Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa, i jego braćmi.


00:38:89 Dz 12:12

Gdy to sobie uświadomił, przyszedł do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie wielu zebrało się na modlitwie.


00:38:43 Dz 12:17

A dawszy im ręką znak, aby zamilkli, opowiedział im, jak Pan wyprowadził go z więzienia, i powiedział: Powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce.


00:44:38 Dz 13:5

Gdy dotarli do Salaminy, głosili słowo Boże w synagogach żydowskich. Mieli też ze sobą Jana do pomocy.


00:45:09 Dz 13:13

A Paweł i jego towarzysze opuścili Pafos i przybyli do Perge w Pamfilii. Jan zaś odłączył się od nich i wrócił do Jerozolimy.


00:47:34 Kol 4:10

Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, siostrzeniec Barnaby (co do którego otrzymaliście polecenie: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie);


00:49:39 Dz 15:35-37

35 Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo Pana. 36 Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby: Wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się mają. 37 Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem.


00:50:33 Dz 15:38

Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy.


00:50:59 Dz 15:39-40

39 I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozdzielili: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr; 40 Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga.


00:54:57 2Tm 4:11

Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby.


00:56:16 Flm 1:23-24

23 Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie; 24 Marek, Arystarch, Demas, Łukasz – moi współpracownicy.


01:06:26 Mk 1:5

I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy, i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.


01:06:43 Mk 1:9-10

9 A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę zstępującego na niego.


01:08:11 Mk 1:18

A oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim.


01:08:28 Mk 1:19

Gdy zaś odszedł stamtąd nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy w łodzi naprawiali sieci.


01:08:38 Mk 1:20

I zaraz ich powołał, a oni zostawili swego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za nim.


01:08:49 Mk 1:21

Potem weszli do Kafarnaum, a zaraz w szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał.


01:09:27 Mk 1:29-30

29 A zaraz po wyjściu z synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 30 A teściowa Szymona leżała w gorączce. Od razu też powiedzieli mu o niej.


01:10:16 Mk 1:31

Podszedł więc i podniósł ją, ująwszy za rękę, i natychmiast opuściła ją gorączka. A ona usługiwała im.


01:11:10 Mk 1:42-43

42 Gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. 43 A Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił;


01:22:14 Mk 1:6

Jan ubierał się w sierść wielbłądzią i miał skórzany pas wokół swoich bioder, a jadał szarańczę i miód leśny.


01:23:25 2Krl 1:7-8

7 I zapytał ich: Jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł wam naprzeciw i powiedział do was te słowa? 8 Odpowiedzieli mu: Był to owłosiony mężczyzna, przepasany skórzanym pasem na biodrach. I powiedział: To Eliasz Tiszbita.


01:24:50 2Krl 1:9-10

9 Posłał więc do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma. Ten podszedł do niego, a oto siedział na szczycie góry. Powiedział mu: Mężu Boży, król rozkazał, abyś zszedł. 10 Eliasz zaś odpowiedział pięćdziesiątnikowi: Jeśli jestem mężem Bożym, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu.


01:26:13 Mk 1:7

I głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u jego obuwia.


01:26:26 Mk 1:8

Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym.


01:26:37 Mk 1:9

A w tych dniach przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został ochrzczony przez Jana w Jordanie.


01:28:20 Mk 1:13

Był tam na pustyni czterdzieści dni, będąc kuszony przez szatana. I przebywał wśród zwierząt, a aniołowie służyli mu.


01:29:22 Mk 1:23-27

23 A w ich synagodze był człowiek mający ducha nieczystego, który zawołał: 24 Ach, cóż my z tobą mamy, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś: Świętym Boga. 25 I zgromił go Jezus: Zamilcz i wyjdź z niego! 26 Wtedy duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy donośnym głosem, wyszedł z niego. 27 I zdumieli się wszyscy, tak że pytali się między sobą: Cóż to jest? Co to za nowa nauka, że z mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne?


01:32:04 Mk 1:39-40

39 Wszedłszy więc, powiedział do nich: Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. 40 I naśmiewali się z niego. Ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka.


01:35:34 Mk 2:6

Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić.


01:36:31 Mk 3:21

A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów.


01:36:50 Mk 3:31-32

31 Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go. 32 A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię.


01:40:44 Mk 3:4-5

4 A do nich powiedział: Czy wolno w szabat czynić dobrze czy źle? Ocalić życie czy zabić? Lecz oni milczeli. 5 Wtedy spojrzał po nich z gniewem i zasmucony zatwardziałością ich serca, powiedział do tego człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa jak i druga.


01:41:55 Mk 8:33

Lecz on odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i zgromił Piotra, mówiąc: Odejdź ode mnie, szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie.


01:43:02 Mk 9:19

A on mu odpowiedział: O pokolenie bez wiary! Jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie.


01:44:07 Mk 10:14

Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże.


01:44:51 Mk 11:15-16

15 I przyszli do Jerozolimy. A gdy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyganiać sprzedających i kupujących w świątyni oraz poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. 16 Nie pozwolił też, żeby ktoś jakiekolwiek naczynie przeniósł przez świątynię.


01:47:32 Mk 1:40

Wtedy przyszedł do niego trędowaty, upadł przed nim na kolana i prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.


01:48:17 Mk 1:41

A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział do niego: Chcę, bądź oczyszczony!


01:49:05 Mk 1:42

Gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.


01:52:04 Mk 1:43-44

43 A Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił; 44 Mówiąc: Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich.


01:53:31 Mk 1:45

Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego.


01:55:49 Mk 8:31-32

31 I zaczął ich nauczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, naczelnych kapłanów i uczonych w Piśmie, i być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. 32 A mówił to otwarcie. Wtedy Piotr, wziąwszy go na bok, zaczął go strofować.


01:56:57 Mk 9:32

Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go zapytać.


01:57:59 Mk 10:29-30

29 I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. On zaś znowu wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać: 30 A kto by nie otrzymał stokrotnie więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a w przyszłym świecie życia wiecznego.


01:%8:27 Mk 10:32

I byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi. I zdumiewali się, a idąc za nim, bali się. On zaś znowu wziął ze sobą dwunastu i zaczął im mówić o tym, co miało go spotkać:


01:59:51 Mk 16:7-8

7 Ale idźcie i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. 8 Wyszły więc szybko i uciekły od grobu, bo ogarnął je lęk i zdumienie. Nikomu też nic nie mówiły, ponieważ się bały.


02:02:36 Mk 5:13

I Jezus zaraz im pozwolił. A duchy nieczyste, wyszedłszy, weszły w świnie. Wtedy stado, liczące około dwóch tysięcy, ruszyło pędem po urwisku do morza i utonęło w nim.


02:03:41 Mk 5:14-17

14 Ci zaś, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach. I wyszli ludzie, aby zobaczyć, co się stało. 15 Przyszli więc do Jezusa i zobaczyli tego, który był opętany, w którym był legion demonów, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. I bali się. 16 A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. 17 Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł z ich granic.


02:09:24 Mk 7:3-4

3 Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli dokładnie nie umyją rąk. 4 I po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i stołów.


02:10:50 Mk 13:3

A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali go na osobności:


02:11:30 Mk 14:12

W pierwszy dzień Przaśników, gdy zabijano baranka paschalnego, zapytali go jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci Paschę do spożycia?


02:16:37 Mk 7:37

I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił. Sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią.


02:!7:47 Dz 10:37-38

37 Wy wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan; 38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.


02:19:53 Mk 14:6

Lecz Jezus powiedział: Zostawcie ją! Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Dobry uczynek spełniła wobec mnie.


02:20:34 Mk 14:8-9

8 Ona zrobiła, co mogła. Zawczasu namaściła moje ciało na pogrzeb. 9 Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła.


02:24:56 Mk 16:9

A Jezus, gdy zmartwychwstał wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.


02:26:48 Mk 1:!

Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.


02:27:49 Mk 1:15

I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie ewangelii.


02:29:09 Mk 1:11

I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam upodobanie.


02:31:35 Mk 15:37-39

37 A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 38 I rozerwała się na pół zasłona świątyni, od góry aż do dołu. 39 A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, oddał ducha, powiedział: Ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym.


02:33:59 Mk 15:39

A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, oddał ducha, powiedział: Ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym.


02:34:29 Mk 15:44-45

44 A Piłat zdziwił się, że już nie żyje, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy dawno umarł. 45 I upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi.


02:35:25 Mk 16:15-16

15 I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 16 Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.


02:36:32 Rz 10:13-14

13 Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. 14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?


02:36:56 Rz 10:17

Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.


02:37:23 Mk 4:3

Słuchajcie! Oto siewca wyszedł siać.


02:37:32 Mk 4:9

I mówił im: Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.


02:38:05 Mk 7:14

A zwoławszy wszystkich ludzi, mówił do nich: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie.


02:38:20 Mk 8:18

Macie oczy, a nie widzicie, i macie uszy, a nie słyszycie? I nie pamiętacie?


02:39:10 Mk 4:23-24

23 Jeśli ktoś ma uszy do słuchania, niech słucha. 24 I powiedział do nich: Uważajcie na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone, a wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane.


02:40:39 Mk 7:32

I przyprowadzili do niego głuchego, który miał trudności z mówieniem, i prosili go, aby położył na niego rękę.


02:41:47 Mk 7:33

Pan, wziąwszy go z tłumu na bok, włożył palce w jego uszy i splunąwszy, dotknął jego języka;


02:43:37 Mk 7:34

A spojrzawszy w niebo, westchnął i powiedział do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się.


02:44:53 Mk 7:35

Zaraz też otworzyły się jego uszy i rozwiązały się więzy jego języka, i mówił poprawnie.