4 Ewangelie Nowego Testamentu

Część 124 Ewangelie Nowego Testamentu
Część 12Główne zagadnienia:

Jak wygląda podstawowa struktura Ewangelii Jana? Dokąd sięga prolog i wewnętrzna “księga znaków”? “Księga chwały” czy “księga godziny”? “Ja Jestem” autonomiczne i siedem “Ja Jestem” objaśniających.
3 godz. 11 min