4 Ewangelie Nowego Testamentu

Część 124 Ewangelie Nowego Testamentu
Część 12Główne zagadnienia:

Jak wygląda podstawowa struktura Ewangelii Jana? Dokąd sięga prolog i wewnętrzna „księga znaków”? „Księga chwały” czy „księga godziny”? „Ja Jestem” autonomiczne i siedem „Ja Jestem” objaśniających.
3 godz. 11 min