Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza

Część 10Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza
Część 10Główne zagadnienia:

Czy potrzebujemy kolejnego polskiego komentarza biblijnego? Czy Eucharystia ma swoje źródło w Piśmie Świętym? Jakie jest znaczenie słowa Eucharystia i skąd pochodzi?
0 godz. 43 min