Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza

Część 12Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza
Część 12Główne zagadnienia:

Rozważania dotyczące fragmentu: “W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Jahwe Mojżesza i chciał go zabić…” Wj 4:24-26
0 godz. 30 min