Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza

Część 2Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza
Część 2Główne zagadnienia:

Jak zadawać pytania do Tajemnego Planu? Kiedy i w jakiej formie spodziewać się odpowidzi.
0 godz. 02 min