Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza

Część 5Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza
Część 5Główne zagadnienia:

Czy Biblijny opis stworzenia świata jest przenośnią? Czy Pismo mówi literalnie o 6 dniach, czy może, skoro „1 dzień u Boga jak 1000 lat”, o zacznie dłuższym, zgodnym z popularno-naukowym punktem widzenia, okresie? Czy współczesna nauka może się mylić?
0 godz. 14 min