Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza

Część 7Odpowiedzi na pytania do Fabiana Błaszkiewicza
Część 7Główne zagadnienia:

Jak mamy rozumieć fragment ”Którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą im zatrzymane (Ewangelia Jana 20:23)?
0 godz. 19 min