Podstawowe zagadnienia wiary

Część 3 z 4Podstawowe zagadnienia wiary
Część 3 z 4Główne zagadnienia:

Dlaczego niektóre denominacje (zwłaszcza katolicy) odrzucają biblijną prawdę o nadchodzącym, fizycznym panowaniu Chrystusa na Ziemi? W jakich fragmentach Słowo Boże wskazuje na dosłowne rozumienie proroctwa o „Tysiącletnim Królestwie”? Co o „Tysiącletnim Królestwie” wiedzieli i głosili tak zwani „ojcowie” Kościoła?
Czas: 1:52:46