Stary Testament : Księgi Przysłów, Kaznodziei, Pieśń nad PieśniamiStary Testament : Księgi Przysłów, Kaznodziei, Pieśń nad PieśniamiGłówne zagadnienia:

“Kim” jest Mądrość? Czym jest mądrość Boża zstępująca na człowieka? Zastosowanie mądrości w duchu, duszy i ciele według trzech ksiąg Salomona.
3 godz. 13 min