Stary Testament : Księgi Joeal, Amosa i AbdiaszaStary Testament : Księgi Joeal, Amosa i AbdiaszaGłówne zagadnienia:

Czym według proroków będzie „ten dzień”, czyli dzień Jahwe? Proroctwo wylania Ducha Świętego. Dramat ogólnoświatowego głodu Słowa. Tragiczne znaczenie Edomu.
3 godz. 53 min