Stary Testament : Pięcioksiąg (Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powt. Prawa)

Część 3 z 3Stary Testament : Pięcioksiąg (Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powt. Prawa)
Część 3 z 3Główne zagadnienia:

Co prawo Mojżesza gwarantowało Izraelowi? Czy prawodawca może złamać prawo, czyli co to znaczy, że Chrystus jest końcem prawa? Jak wygląda relacja biblijnego chrześcijanina do prawa Starego Przymierza?
2 godz. 14 min